Monitoring powietrza i pogody

Monitoring powietrza i pogody

Problem smogu w Polsce staje się coraz większy. Nic więc dziwnego, że monitoring powietrza znajduje się w kręgu zainteresowań zarówno osób prywatnych, jak i samorządów i organizacji pozarządowych. Na rynku dostępne są obecnie różne stacje pomiarowe. Niektóre z nich umożliwiają monitoring atmosfery.

Czy pomiary są wiarygodne?

Wysokiej jakości stacje pomiarowe, które umożliwiają monitoring atmosfery to urządzenia, które zostały wyposażone w bardzo zaawansowane czujniki. Oznacza to, że wyniki dostarczane przez dobre stacje pomiarowe są wiarygodne i bardzo dokładne.

Stacja pomiaru zanieczyszczeń może mierzyć zarówno stężenie różnych gazów znajdujących się w powietrzu, jak i różnych frakcji pyłu zawieszonego. Głównym składnikiem smogu są pyły PM 2,5 i PM 10. Dobra stacja pomiaru zanieczyszczeń mierzy nie tylko te cząstki pyłów. Dodatkowo stacja pomiaru zanieczyszczeń mierzy także cząstki pyłu zawieszonego PM 1.0.

Jakich pomiarów dokonuje stacja pogody?

Stacje pogodowe należą do urządzeń pomiarowych, których zadaniem jest dostarczanie informacji o pogodzie. Na rynku dostępne są obecnie bardzo różne, mniej lub bardziej zaawansowane stacje pogodowe. Te drugie są urządzeniami przeznaczonymi dla rolników, sadowników i osób zajmujących się uprawą warzyw. Zaawansowane stacje pogodowe to urządzenia bezprzewodowe. Mogą one mierzyć nie tylko temperaturę i wilgotność powietrza, ale także ciśnienie atmosferyczne, natężenie promieniowania słonecznego, a nawet stan gleby.