Monitorowanie atmosfery - jakie są możliwości

Monitorowanie atmosfery – jakie są możliwości

Monitoring atmosfery to system, który z roku na rok budzi coraz większe zainteresowanie. Rosnąca popularność tego systemu nie jest przypadkowa. Monitoring atmosfery pozwala bowiem dokonywać pomiarów wielu parametrów wpływających na jakość powietrza.

Stacje pomiaru zanieczyszczeń: gdzie mogą się znajdować?

Monitoring mogą prowadzić bardzo różne podmioty. Stacje pomiarowe, które sprawdzają stan powietrza w okolicy mogą być montowane na miejskich rynkach, skwerach i parkach albo na różnego rodzaju budynkach. Stacje pomiarowe umożliwiają dokonywanie pomiarów bardzo różnych zmiennych. Stacja pomiaru zanieczyszczeń powietrza jest urządzeniem, które umożliwia pomiar kierunku i siły wiatru.

Ponadto stacja umożliwia dokonanie pomiarów stężenia tlenu węgla, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki. Istotne jest też to, że stacja pomiaru zanieczyszczeń umożliwia zmierzenie stężenia pyłów zawieszonych PM 1.0, PM 2,5 oraz PM 10.

Zastosowanie stacji pogodowych

Stacje pomiarowe to nie tylko urządzenia do pomiaru zanieczyszczeń. Na rynku dostępne są także stacje pogodowe. Czujniki, które składają się na stacje pogodowe dokonują pomiarów temperatury i wilgotności powietrza. Dokonują także pomiarów ciśnienia atmosferycznego. Pomiary dokonywane przez stacje pogodowe są bardzo rzetelne. Odbywają się w czasie rzeczywistym. Informacje dostarczane przez stacje pogodowe są przydatne rolnikom czy sadownikom. Zebrane przez stacje dane można odczytywać zdalnie korzystając ze smartfona.